ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ XH-Cộng đồng Giáo dục
2 rooms for share
We have 2 rooms for share.

Large room is $850/mon/person, $1,000/2 people.

Normal room is $650/mon/person

Include wifi, Utilities, no cooking, no laundry.

We prefer mature professional with stable income. please show 2 recent pay stubs.

First month plus deposit is required before moving.Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :03/09/2019
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : tam
Địa chỉ : san jose
Điện thoại : 4085058830
Liên hệ người đăng tin qua email