ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ Dịch vụ Thuê nhà/Phòng/Kho
Cho muon phong
NHA KHU EVERGREEN CO PHONG MOI XAY RIENG BIET LOI DI RIENG CHO MUON,YEN TINH,1 PHONG NGU + BONUS ROOM, 1 NHA TAM,CO BEP NAU BEN NGOAI, GAN CHO , CAPITOL EXP/ TULLY, BAO DIEN NUOC GIAT SAY. THICH HOP CHO CAP VO CHONG. GIA $1650 + DEPOSIT. DON VAO GIUA THANG 1/ DAU THANG 2. L/L (408) 833-8107Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :01/10/2021
Ngày hết hạn:01/30/2021
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : BAO
Địa chỉ : CUNNINGHAM
Điện thoại : 4088338107
Liên hệ người đăng tin qua email