ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ Dịch vụ An ninh/Bảo vệ
House Maintenance &Plumbing Services.
Replacement water System ,Sewer line.

Install Water Heater , Faucet ,Sink Shower Faucet ,Toilet

Dish Washer washer , Dryer microwave, AC ,

Service 1Day COMPLETE

HIGH QUALITY SERVICE. EMERGENCY 24/7

FEE ESTIMATE CAL tTammy #(408)849-0884

Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :10/05/2019
Ngày hết hạn:12/30/2020
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : Tammy
Địa chỉ : 2352 Senter Rd suit 394
Điện thoại : (408)8490884
Liên hệ người đăng tin qua email