ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ XH-Cộng đồng Giáo dục
KHOÁ TU MÙA ĐÔNG THIẾU NHI HỌC PHẬT (BUDDHIST YOUTH PROGRAM)
JAN 5TH 2014, 8:30 AM - 3:30 PM. (AGES 5 -16)Kính thưa Phụ Huynh học sinh,Để tạo điều kiện tưới tẩm hạt giống tâm linh, giúp con em gần gủi với đạo, hầu áp dụng lời Phật dạy trong đời sống hiện tại, tỉnh tọa và tụng niệm giúp tinh thần luôn chánh niệm, kết nối đạo đức thành nhân, hiếu nghĩa với gia đình, mang lại đời sống thêm phần giá trị và ý nghĩa. Chúng tôi tổ chức khóa tu mùa đông vào ngày 5/1/2014 lúc 8:30 am – 3:30 pm. Kính mong quý Phụ huynh khuyến khích con em đến tham dự khóa tu này trong tinh thần giúp con em gieo duyên lành với Tam Bảo.

Xin ghi danh sớm để tiện bề sắp xếp lớp học và ẩm thực.

408-771-0796/ 1647 E. San Fernando street San Jose CA 95116

email: tnhocphat@gmail.com

Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :12/09/2013
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : Hai
Địa chỉ : 1647 E. San Fernando street, San Jose CA 95116
Điện thoại : 4082541710
Liên hệ người đăng tin qua email