ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ Dịch vụ An ninh/Bảo vệ
MASTER BEDROOM PRIVATE ENTRANCE


OWN PARKING SPOT IN PROPERTY

WASHER- DRYER - AC- HEAT - FAN - KITCHEN- WIFI

CLOSE TO BUS STATION - EVERGREEN VALLEY COLLEGE- FOODMAX

NON SMOKING OR DRINKING

MOVE IN ANYTIME

CONTACT MRS. VI 818-519-8172

Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :02/10/2020
Ngày hết hạn:02/29/2020
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : MRS VI
Địa chỉ : 000
Điện thoại : 8185198172
Liên hệ người đăng tin qua email