ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ Dịch vụ Thuê nhà/Phòng/Kho
New Building- Master bedroom- 2 private Entrances
Close to Evergreen Valley College - Bus station-

AC- Heat- Fan- Washer / Dryer - Kitchen available 11/11/2020

1 small room available 11/1/2020

AC- Heat- Fan- Washer/ Dryer

No smoking & Drinking

No pets

Contact

Mrs Vy

818-519-8172 ( text only)

Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :10/13/2020
Ngày hết hạn:10/30/2020
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : Vy
Địa chỉ : 0000
Điện thoại : 818 5198172
Liên hệ người đăng tin qua email