ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ Cá nhân Giao lưu/Tìm bạn
PHONG MASTER ,LOI DI RIENG SAN JOSE ,95132
Nha khu North Valley õ khu Berryessa và Hostetter. Du môt phong Master Bedroom cho thuê ,có Loi DI rieng ,có Bep rieng ,Restroom rieng ,có chõ dau xe tren highway ,Bao dien Nuoc , WIFI ,có cable ,Giat say, gan free way 680, gan cho Vietnam và cho my,

Text or call Nam : 408 -416-8088

Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :02/23/2021
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : Nam
Địa chỉ :
Điện thoại : 4084168088
Liên hệ người đăng tin qua email