ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ Cá nhân Linh tinh
Room for rent/ share$600 monthly
Like a brand new home(8 years old single family home) , extra room, looking for a working person to rent a room out, no smoking, no drug user, no pet. Move in any day $600 month to month contract. Text or call Tram 408-772-1649

Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :10/15/2020
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : Tram
Địa chỉ : 2100 south white rd San jose ca 95148
Điện thoại : 4087721649
Liên hệ người đăng tin qua email