ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ XH-Cộng đồng Giáo dục
Surface Grinder/Chevalier
Hang Tien o San Jose dang can tim mot Machinist- Surface Grinder/ Chavelier cho ceramics, quarts grinding. Can it nhat 5 nam kinh nghiem.

Xin vui long gui resume den tiffanylee@aiceramics.com hay contact Thao at 408-674-9005.Thank you.Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :06/22/2016
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : Thao
Địa chỉ : Zanker Road
Điện thoại : 4086749005
Liên hệ người đăng tin qua email