ThangMo.com - Rao vặt: Cần mua, cần bán, cần tìm việc làm, cần người giúp việc...
Trang chủ Dịch vụ Sửa chữa/Bảo trì
T/P Building Mantenance & Plumbing Sevices.
T/P Plumbing replace &Sevices

Sewer .copper leaking .

Water heater . Sink . Toilet , he thong nuoc loc .

Cho nha & co so thuong mai .

Service 24/24 1day complet.

Sin goi Tammy #408)849-0884

Fee estimate.Nơi đăng:SAN JOSE
Ngaỳ đăng :07/18/2019
Ngày hết hạn:12/30/2020
Thông tin liên hệ
Tên cá nhân/Công ty : Tammy Nguyen
Địa chỉ : 2352 Senter Rd suit 394 san jose
Điện thoại : 408)8490884
Liên hệ người đăng tin qua email