Quy định sử dụng

  • Tin đăng tại ThằngMõ.com phải phù hợp với phong tục, tập quán và pháp luật Việt Nam. Những tin đăng mang tính chính trị, kích động người xem, mang tính tuyên truyền trái pháp luật hoặc có nội dung đồi truỵ,... sẽ bị xoá và không hiển thị trên ThằngMõ.com.


  • Người đăng tin có trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của tin đăng.


  • Thông tin liên hệ của người đăng tin do người đăng tự cung cấp. Thông tin này sẽ được ThằngMõ.com bảo đảm và không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào.


  • Tiêu đề tin đăng cần miêu tả ngắn gọn (giới hạn tối đa 150 ký tự). Về mục việc làm cần chọn đúng những thông tin về nghề nghiệp,...


  • Chuyên mục "Khuyến mãi" chỉ dành cho các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có đợt khuyến mãi về sản phẩm hoặc dịch vụ,...


  • Chức năng "Liên hệ người đăng tin qua email" là chức năng dành cho người sử dụng tự liên hệ với nhau. Nội dung liên hệ là do người sử dụng tự quản lý và chịu trách nhiệm, nội dung thông tin liên hệ phải phù hợp với phong tục tập quán và pháp luật Việt Nam.


  • Mọi hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin sẽ do người sử dụng tự thực hiện. ThằngMõ.com chỉ là cầu nối trung gian và không can thiệp vào các giao dịch này, đồng thời không chịu giải quyết bất cứ tranh chấp nào liên quan đến mọi hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin.


  • Mọi thắc mắc xin vui lòng liện hệ trực tiếp tại đây